EB Alkmaar

NEN Keuringen en Inspecties

Erwin Bosma

Keurmeester:

NEN 3140 

NEN 2484 

NEN 2718

NEN 360

NEN 361

NEN 365

NEN 2654 (BBMI)


 

NEN 3140 - Keuring Gereedschap


Uw personeel veilig en verantwoord aan het werk. Voorkom problemen en voldoe aan de de ARBO-wet met een NEN 3140 keuring van uw arbeidsmiddelen. Laat uw elektrisch gereedschap keuren volgens de NEN 3140 norm.

NEN 2484 - Keuring Ladders en Trappen

Laat uw personeel veilig en verantwoord werken; voorkom ongelukken en voldoe aan de Arbo eisen met de NEN 2484 keuring ladders en trappen.Uw ladders en trappen worden op deskundige wijze gekeurd en gecertificeerd volgens NEN nomen NEN 2484 (ladders en trappen).

NEN 2718 - Keuring Rolsteigers

Laat uw werknemers geen valgevaar lopen door een rolsteiger niet in orde is. Kies een soort steiger die past bij het type werkzaamheden. Naast goed onderhoud, kan kennis over het juiste gebruik (zowel van uw werknemers als degenen die de steiger opbouwen) veel problemen voorkomen.


Waarom NEN Keuring?
Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kan letsel veroorzaken.

Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. In de arbeidsomstandighedenregeling, die een uitwerking is van de arbeidsomstandighedenwet (1999), staan verwijzingen naar normen. Betreffende de elektrische veiligheid wordt in art. 7.11.3 verwezen naar de NEN 3140.

Werknemers dienen zich hieraan te houden. Werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk gesteld is dit mogelijk te maken. Werkgevers kunnen dit aantonen door hun elektrische objecten periodiek aan een keuring te onderwerpen. Keuringen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide personen.